Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Паралелките за I клас през учебната 2024/2025 година ще бъдат 5 съгласно писмо с рег. № ОМД24000221ВН_014ВН на Община Варна и предвид по-големия брой подлежащи на прием и желаещи нашето училище деца в прилежащия район на училището.

В електронната система за прием в I клас са обявени за ОУ "Черноризец Храбър" 120 места - по 24 ученици в паралелка.

Повече за приема и необходимите документ за записване можете да видите ТУК