Първо класиране на децата можете да видите тук  или в системата за прием