С временното класиране на учениците по брой точки съгласно критериите за прием в V клас за учебната 2024/2025 година можете да се запознаете в следните секции:

- Прием в V клас с математика

- Прием в V клас с английски език

- Прием в V клас с български език и литература

 ВАЖНО - Това е временно ОБЩО класиране. Класиране в съответните паралелки ще се определи от заявените желания и съответния брой точки.

Окончателното класиране и разпределение по паралелки според заявените желания и брой точки ще бъде публикувано съгласно графика за прием в V клас.