Уважаеми рснимка от Основно училище 'Черноризец Храбър'одители,


   Можете да се запознаете със списъците на паралелките I клас за учебната 2024/2025  година ТУК.

   Очакваме Ви на родителска среща на 03.07.2024 г. от 18:00 ч. - фоайе на училището.