Списък с класираните деца за прием в I-ви клас през учебната 2017/2018 година можете да видите тук.

      Документи за записване на класираните деца се приемат на 13.06.2017 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч. в Деловодство.

     Необходими документи:

      - Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;

      - Заявление, разпечатано от системата за електронен прием;

      - Удостоверение за раждане - копие и оригинал за сверяване;

      - Документ, доказващ адресна регистрация на родител;

      - Документ, доказващ адрес на месторабота на родител, ако е отбелязан такъв критерий в заявлението.