На 14 ноември 2015 година малките певци от Iб клас с ръководители Красимира Дечева и Петя Горанова спечелиха трета награда в VІІІ-ми Национален музикален фестивал “Фолклорен изгрев” – град Варна.

      Успех и в следващите изяви!