Ръководство

Директор - Даниела Панова-Пенкова

Заместник-директор учебна дейност - Надежда Стоянова

Заместник-директор административно-стопанска дейност - Милен Георгиев

 

Начален етап (I - IV клас) - учители

Йордана Вичева - главен учител

Веселин Семерджиев - старши учител по ФВС

Весислава Ламбова - учител по английски език

Виолина Миланова - старши учител НУП

Георги Зашев - старши учител НУП

Грета Георгиева - старши учител НУП

Диана Димова - старши учител НУП

Зинаида Велева - старши учител НУП

Иванка Събева - старши учител НУП

Лина Салем - учител НУП

Люба Байрактарова - старши учител НУП

Маноела Иванова - старши учител НУП

Надежда Стоянова - зам. - директор УД, учител НУП

Петя Горанова - старши учител НУП

Петя Панайотова - старши учител НУП

Радина Николова - учител НУП

Радослава Николова - старши учител НУП

Светлана Бъчварова - старши учител НУП

Светлана Евтимова - старши учител НУП

 

Начален етап (I - IV клас) - учители целодневна организация

Атанас Велев - учител НУП ЦДО

Валентина Дечева - учител НУП ЦДО

Венета Христова - старши учител НУП ЦДО

Виолета Кордова - учител НУП ЦДО

Детелина Маринова - старши учител НУП ЦДО

Елена Божкова - учител НУП ЦДО

Елена Величкова - учител НУП ЦДО

Зои Кирякова - старши учител НУП ЦДО

Кремена Симеонова - учител НУП ЦДО

Мима Димитрова - старши учител НУП ЦДО

Нона Янкова - старши учител НУП ЦДО

Петранка Стефанова - старши учител НУП ЦДО

Силвия Абаджиева - учител НУП ЦДО

Стелиан Димов - учител НУП ЦДО

Теодора Дичева - учител НУП ЦДО

 

Учители - Прогимназиален етап

Биляна Койчева - учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Железова - старши учител по английски език

Валентина Томова - старши учител по химия и биология

Валери Бояджиев - старши учител по физическо възпитание и спорт

Виктория Веселинова - старши учител по музика

Виктория Цветанова - старши учител по технологии и предприемачество

Даниела Пенкова - директор, преподавател по ИТ

Десислава Славова - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Капка Савова - старши учител по математика и физика

Мария Василева - старши учител по математика и ИТ

Миглена Бориславова - учител по математика и ИТ

Петкана Попова -  старши учител по математика

Полина Александрова - учител по български език и литература

Росица Янкова - старши учител по история и цивилизация и география и икономика

Светла Златанова - учител по български език и литература и история и цивилизации

Таня Дечева - старши учител по английски език

Цветослава Добринова - старши учител по български език и литература

 

Педагогически съветник

Георги Пенев

 

Ресурсен учител

Миглена Господинова

 

Администрация

София Катрева - главен счетоводител

Мария Георгиева - завеждащ административна служба

Магдалена Стоянова - технически секретар

Даниела Душкова - домакин