Ръководство

Директор - Даниела Панова-Пенкова

Заместник-директор учебна дейност - Антон Николов

Заместник-директор административно-стопанска дейност - Милен Георгиев

 

Начален етап (I - IV клас) - учители

Йордана Вичева - главен учител

Виолина Миланова - старши учител НУП

Георги Зашев - старши учител НУП

Грета Георгиева - старши учител НУП

Диана Димова - старши учител НУП

Зинаида Велева - старши учител НУП

Иванка Събева - старши учител НУП

Лина Салем - учител НУП

Люба Байрактарова - старши учител НУП

Маноела Иванова - старши учител НУП

Петя Горанова - старши учител НУП

Петя Панайотова - старши учител НУП

Радина Николова - учител НУП

Радослава Николова - старши учител НУП

Светлана Бъчварова - старши учител НУП

Светлана Евтимова - старши учител НУП

Весислава Ламбова - учител по английски език

 

Начален етап (I - IV клас) - целодневна организация

Атанас Велев - учител НУП ЦДО

Валентина Дечева - учител НУП ЦДО

Венета Христова - старши учител НУП ЦДО

Виолета Кордова - учител НУП ЦДО

Детелина Маринова - старши учител НУП ЦДО

Елена Божкова - учител НУП ЦДО

Елена Величкова - учител НУП ЦДО

Зои Кирякова - старши учител НУП ЦДО

Кремена Симеонова - учител НУП ЦДО

Магдалена Стоянова - учител НУП ЦДО

Мима Димитрова - старши учител НУП ЦДО

Нона Янкова - старши учител НУП ЦДО

Петранка Стефанова - старши учител НУП ЦДО

Силвия Абаджиева - учител НУП ЦДО

Стелиан Димов - учител НУП ЦДО

Теодора Дичева - учител НУП ЦДО

 

Учители - Прогимназиален етап

Антон Николов  - зам.-директор УД и учител по география и икономика

Биляна Койчева - учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Железова - старши учител по английски език

Валентина Томова - старши учител по химия и биология

Валери Бояджиев - старши учител по физическо възпитание и спорт

Виктория Веселинова - старши учител по музика

Даниела Керанова - учител по български език и литература

Даниела Пенкова - директор, учител по компютърно моделиране и информационни технологии

Десислава Славова - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Мария Василева - старши учител по математика

Миглена Бориславова - учител по математика

Полина Александрова - учител по български език и литература

Росица Янкова - старши учител по история и цивилизации и география и икономика

Светла Златанова - учител по български език и литература и история и цивилизации

Севдалина Колева - учител по компютърно моделиране и информационни технологии

Силвия Атанасова - учител по математика и физика и астрономия

Таня Дечева - старши учител по английски език

 

Ръководител направление ИКТ

Константин Теофанов

Педагогически съветник

Георги Пенев

Ресурсен учител

Миглена Господинова

Администрация

София Катрева - главен счетоводител

Мария Георгиева - завеждащ административна служба

Магдалена Стоянова - технически секретар

Даниела Душкова - домакин