Снимка на училището

Основно училище “Черноризец Храбър” е едно от водещите учебни заведения в град Варна. Създадено е през 1973 година по проект на архитект Стефан Колчев. От основаването си до 1992 г. носи името "Жечка Карамфилова". В училището получават своето образование ученици от район “Приморски”, обхващащ кварталите “Левски 3”, “Левски 4” и “Левски 5”.

Училище "Черноризец Храбър" е носител на престижни награди: звание “Образцов колектив”, орден “Кирил и Методий” - втора степен, Общинска награда “Варна” и много грамоти и отличия за високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Учебното заведение разполага с много добра база и материално оборудване. Има два компютърни кабинета, Интернет, стая по интереси, открита и закрита спортна база, кабинети по биология, химия, музика, изобразително изкуство, хореографска зала, актова зала, богата библиотека, медицинско обслужване. Класните стаи са слънчеви, просторни, оборудвани с нова училищна мебел. Учителската стая е функционално обзаведена с обособен кът с мултимедия и копирна техника.

В училището работят висококвалифицирани специалисти. Всички са с висше образование, а по-голямата част имат I и II квалификационна степен. Традиция в учебното заведение е работата по проекти, използване на мултимедия в учебно-възпитателната и извънкласна дейност, системно участие в лицензирани квалификационни курсове, тясно сътрудничество с Департамента за информация и повишаване квалификацията на учители. Благодарение на професионализма, опита и всеотдайния труд на педагогическия екип учениците показват високи резултати на олимпиади, състезания и конкурсни изпити.

Извънкласната дейност е богата и разнообразна. Предлагат се интересни занимания по хореография, музика, изобразително изкуство, информатика, спорт.
Основно училище “Черноризец Храбър“ е съвременно, модерно и с европейски облик учебно заведение.

 

Ръководство, учители, администрация

 

Адрес, телефони, ел.поща, карта на района

 

За сайта