Основно училище "Черноризец Храбър" - Варна работи съвместно с:

 

Държавни институции:

 

Дирекция "Превенции" - Община Варна

 

Детска педагогическа стая – РДВР Варна

 

Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - район "Приморски", гр. Варна

 

Регионална Здравна Инспекция - Варна

 

Фондации и други организации:

 

Фондация "Деца на Балканите"

 

Общински детски комплекс - Варна

 

Шахматен клуб "Варна"