Състав на Обществен съвет:

Председател: Владимир Чилингиров

Членове:

1. Боряна Кротева

2. Веселин Милев

3. Владислав Енчев

4. Диана Милева

5. Добри Добрев

6. Представител на Община Варна: Радка Радославова

 За контакти: