Състав на Обществен съвет:

Председател: Петър Петров

Членове:

1. Дарина Иванова

2. Цветомила Николаева

3. Мария Митова

4. Красимира Петрова

5. Десислава Тончева

6. Представител на Община Варна: Радка Радославова

 За контакти: os_hrabar@abv.bg