I. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - IV КЛАС - учебна 2023/2024 година

  • НВО по български език и литература - IV клас - 27.05.2024 г., начало 10:00 часа
  • НВО по математика - IV клас - 28.05.2024 г., начало 10:00 часа

Модели на НВО, тестове от минали години и скала за оценяване - вижте ТУК

 

II. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII КЛАС - учебна 2023/2024 година

Информация за кандидатстване след VII клас от ЦПЛР-ЦКО - Варна

 Информация относно провеждане на изпити за проверка на способностите  - вижте ТУК

  • 01 – 16 февруари 2024 г. – Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език

  • НВО по Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа

  • НВО по Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа

  • Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 17.06.2024 г.

  • 22 – 29 юни 2024 г. – Оценяване на изпитните работи от НВО

  • до 02 юли 2024 г. – Обявяване на резултатите от НВО

Модели на НВО за VII клас и тестове от минали години (от сайта на МОН)

Учебно изпитни програми за проверка на способностите