I-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година в сила от 15.09.2022 г.

 

II-ри учебен срок на учебната 2022/2023 година в сила от 06.02.2023 г. 

 

 

 

Информация за графиците за контролни и класни работи можете да получите от електронния дневник на училището.
 

 


Документите се отварят с Adobe Reader.  Adobe Reader можете да инсталирате от тук. GetAdobeReader icon