I. Критерии за прием в паралелка с усилено изучаване на математика в V клас

 
 

II.Регламент за провеждане на математическо състезание "Решаването на задачи е лесно"

 

 

III. Резултати от зимното математическо състезание "Решаването на задачи е лесно"

 
 

IV. Резултати от пролетното математическо състезание "Решаването на задачи е лесно"

 

V. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас с математика

 

 

VI. Списък на класирани ученици за математическа паралелка в V клас

 

 

VII. След 2-ро класиране:

 

 

 

 


Документите се отварят с Adobe Reader.  Adobe Reader можете да инсталирате от тук. GetAdobeReader icon