Димитър Яниславов Михайлов prolet matematika от IV-а клас се класира на 1-во място в Пролетните математически състезания, които се проведоха от 31.03.2014 г. до 02.04.2014 г. в гр. Русе.