На 2 март 2016 година се прове де състезанието „Spelling Bee“ в училище. Това е петото му издание за ОУ "Черноризец Храбър".  Участници бяха ученици от V, VI и VII клас, които "спелуваха", т.е. произнасяха различни думи буква по буква.

Победители тази година станаха Калина Кирова от VI-а клас и Екатерина Осипова  от V-а клас, които продължиха участието си и в областния кръг.