На 3-ти декем ври 2019 г. се проведе открит STEM (Science, Technology, Engineering, Math) урок в часа по математика на VI-б клас на тема "Ротационни и валчести тела" с г-жа Петкана Попова - ст. учител по математика. Учениците усвоиха новите знания чрез игра под формата на симулиране на реални ситуации и разрешаване на проблеми чрез изследване. Работа в екип, творчески подход в решаване на предизвикателствата, отборен дух и логическо мислене са малка част от уменията, които показаха учениците. През целия час се наблюдаваше атмосфера на засилен интерес, желание за изява и приятелска атмосфера, което допринесе за напълно усвояване на знанията и уменията за работа с ротационни и валчести тела.

    STEM уроците в училище ще продължат съчетавайки четирите принципа, които са ключови в образованието на 21-ви век - творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникации.