Пре сиян Савов от II-г клас участва в престижния турнир "Млад акробат", организиран от Българска федерация по спортна акробатика, който се проведе в гр. София от 28 до 29 ноември 2015 година. За достойното си представяне Пресиян беше отличен с грамота.