График, необходими документи и критерии за прием по паралелки в V клас

Заявление за прием в V клас с подредени желания според критериите

Декларация относно участия в състезания, за които няма информация в ОУ "Черноризец Храбър" (само за външни ученици)