I. Критерии за прием в паралелка с усилено изучаване на английски език в V клас

 

II. Регламент на  състезание по английски език "English is fun"

 

III. Резултати от състезанието "English is fun"

 

 

IV. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас с английски език

 

V. Списък на класирани ученици за паралелка с английски език в V клас

 

След 2-ро класиране: